Betingelser og Vilkår

Om Hedehuset Et Hundeliv Hvalpe Volpino Italiano Xoloitzcuintle Kontakt

 

Køb af en hvalp fra Hedehuset

Hvis du overvejer at købe en hvalp eller voksen hund fra Kennel Hedehuset,
så forventer vi at du har læst denne side grundigt igennem inden købet!

Når man køber en hvalp er der visse ting man burde kunne forvente som en selvfølge. En af disse er, at hvalpen lige fra det øjeblik den er født til det tidspunkt den rejser hjem til sit blivende hjem er blevet passet og plejet efter alle kunstens regler. Men der skal mere end pasning og fodring til for at en hvalp bliver en veltilpasset og god familiehund. Der skal meget mere til…
Selv om mange tror det er en god forretning at være opdrætter er det meget langt fra sandheden. Prisen for en hvalp dækker på ingen måde de arbejdstimer og de udgifter der er brugt på en hvalp - og det der går forud for parring og fødsel. Omkostningerne ved seriøst opdræt er meget høje, og som regel højere end det man kan ”tjene” på salg af hvalpe, så det er passionen og glæden ved livet med hundene der er drivkraften. Dette betyder også, at vores hunde og de hvalpe der er resultatet af vores opdræt betyder enormt meget for os. Det er ikke bare en hobby – det er en meget stor del af vores liv på alle måder. Derfor er der også visse ting vi forventer fra vores hvalpekøbere.
En af disse ting er, at man har sat sig grundigt ind i racesærpræg og –behov inden man henter sin nye hvalp hjem!
En anden ting er, at man har gjort op med sig selv hvad konsekvenserne er for ens eget liv (og måske også for resten af familiens liv) at man får en ny hund.
Vi vil altid gerne være behjælpelig med gode råd m.m., men en køber bliver nødt til at ha’ erhvervet sig den nødvendige viden om korrekt pasning af hvalp/hund inden hvalpen bliver hentet hjem for at det kan blive en succeshistorie. Vi forventer også at køber på forhånd forstår, at det kræver en indsats! Ikke alle dage er en dans på roser. Ikke alle hvalpe bliver renlige i løbet af en uge. Nogen gør, andre tager måske et halvt år eller mere. Nogle hunde er voldsomt samarbejdsvillige af natur. Andre kræver mere opmærksomhed og mere forståelse fra deres mennesker. Alle hunde er individuelle personligheder. Vi kan gøre vores bedste både med socialisering og begyndende træning, men en hvalp på 8 uger er en ”ufærdig” hund. Det videre ansvar er og bliver køberens! Hvordan det går hvalpen i dens videre liv, hvor godt forholdet bliver mellem ejer og hund, hvor stor en glæde ejeren får af sin hund og hvor godt et liv hunden får med sin ejer… det er alt sammen køberens ansvar. Og det forventer vi man har tænkt over før man køber sin nye hvalp her hos os!
 

Sådan foregår en handel

Som regel bliver de fleste af vores hvalpe solgt til købere der allerede står på vores venteliste. Derfor er det en god idé at melde sig til ventelisten hvis man allerede har taget beslutningen om at ens næste hund skal være en Volpino Italiano eller en Xoloitzcuintle. Står man på ventelisten får man besked når en tæve er blevet parret så man kan følge med i begivenhederne fra starten af. Man får også besked så snart et kuld er født. Så længe hvalpene er her får man opdateringer med et par ugers mellemrum og selvfølgelig får man også fotos af de små med 2-3 ugers mellemrum så man kan følge sin hvalp helt fra starten af dens liv. Naturligvis er man velkommen på barselsvisit når hvalpene er blevet gamle nok til at få besøg.
Når man henvender sig på e-mail er det en go’ idé at skrive lidt om sig selv, hvorfor man gerne vil have hund og hvorfor det lige skal være en hund af den race. Skriv også gerne lidt om din/jeres tidligere erfaringer med hund, hvordan jeres hverdagsliv er (hvor meget hunden skal være alene hjemme eksempelvis), om I/du har børn, have, bor i hus eller lejlighed, har tænkt på at bruge hunden til en form for hundesport eller til udstilling… eller hvad du syntes er relevant for at vi sammen kan finde lige netop den hvalp der passer bedst til dig/jer.
BEMÆRK: Vores venteliste foregår ikke som ventelister normalt. Her er ingen "kø" - og ingen har mindre chancer end andre på listen når der er et aktuelt kuld. Alle på listen får den samme besked om et nyt kuld på det samme tidspunkt - og alle har derfor den samme mulighed for vise interesse for en hvalp. Pointen er, at vi ønsker at sælge hvalpene til de købere der er mest motiveret. Ikke blot at sælge hvalpe "efter tur". Det er hverken hvalpe eller købere bedst tjent med mener vi.
Det koster ikke noget at stå på ventelisten. Det eneste vi beder om er, at man husker at melde sig fra hvis man af en eller anden grund ikke længere har behov for at stå på listen.

Når et kuld hvalpe bliver født er købere på ventelisten de første der får besked. Man har så mulighed for at reservere en hvalp. Ofte er det ikke en bestemt hvalp der bliver reserveret, men en reservation giver garanti for, at man nu ejer en af hvalpene i kuldet. Senere, når vi får en bedre fornemmelse af de enkelte hvalpes potentiale og mentalitet, kan vi sætte den rigtige hvalp sammen med den rigtige køber. Andre gange er det fordi køberen har et ønske om at udstille og/eller avle. Her er det meget vigtigt, at vi finder den hvalp i kuldet der egner sig bedst til det formål, og det er ikke let af sige ret meget om før hvalpene når en vis alder.
Når en hvalp er reserveret og depositum indbetalt får køberen tilsendt en købsaftale. En kontrakt på, at han/hun nu ejer en hvalp fra det pågældende kuld. Så tidligt som overhovedet muligt matcher vi så de enkelte hvalpe med de købere der passer bedst (og omvendt naturligvis). Herefter er der kun tilbage for dig at glæde dig til, og forberede dig på, at din nye hund kommer hjem.

Når man henter sin hvalp, så har den allerede fået sin stambog og den er også blevet chipmærket. Den har været hos dyrlægen hvor den har fået sin første vaccine, er blevet chippet, fået sin egen vaccinations-/sundhedsbog og en meget grundig sundhedsundersøgelse. Den dag du henter hvalpen udfylder du registreringsblanketten til den lovpligtige registrering af din nye hund i Dansk Hunderegister. Du skal ikke selv tænke på at få din hund registreret, for det gør vi for dig og gebyret er også inkluderet i prisen for hvalpen.
Sammen med hvalpen får du mad til den første tid + vejledning i pasning og fodring (men vi forventer stadig at du også selv har sat dig ind i disse ting på egen hånd).
Hvalpen har allerede begyndt renlighedstræning her hos os, ligesom indkaldstræning er påbegyndt. Hvalpen er også blevet socialiseret efter alle kunstens regler, vænnet til alle lyde der hører en almindelig husholdning til og ”trænet” med vores lydtræningsprogram der bl.a. vænner hvalpene til lyden af fyrværkeri, trafik, støjende børn og meget andet. Alle hvalpe der forlader huset her har allerede været ude at køre bil, og de har også mødt forskellige mennesker i forskellige aldre, samt andre hunde af forskellig race.
Nu er det så bare op til dig/jer at fortsætte den positive udvikling!

Betingelser:

 1. Priserne for hvalpe er ikke altid faste. Der er mange faktorer der kan spille ind. Er du udelukkende interesseret i en familiehund kan vi dog som regel altid give en fast max. pris på forhånd før et kuld. Med "max. pris" skal forstås den maximale pris vi vil sætte på en familiehund af pågældende kuld.
  Hvalpe med betydelige ”skønhedsfejl” i forhold til standarden kan sælges til reduceret pris i forhold til fejlenes omfang og betydning.
  Hvalpe med medfødte skavanker kan sælges til reduceret pris i forhold til fejlenes omfang og betydning.
  Hvalpe med udstillingspotentiale kan sættes til salg til en højere pris end den en hvalpekøber har fået oplyst som prisen på en "familiehund". Dette medfører dog ikke nødvendigvis at de må bruges til avl. En karriere som avlshund vil altid være efter nærmere aftale med os uanset kvaliteten/potentialet på hvalpen!
  At en hvalp bliver solgt som ”udstillingspotentiale” betyder heller ikke, at der automatisk gives garanti for udstillingsresultater. Der er mange ting der indvirker på et godt resultat i udstillingsringen – ikke mindst personen der træner og udstiller hunden! Men ønsker køber at sikre sig mod at hvalpen udvikler eksteriørmæssige fejl som hindrer en god udstillingskarriere kan vi godt sælge hvalpe med udstillingsgaranti efter ønske fra køberen. 
  Prisen for hvalpe med udstillings- og/el. avls-garanti er naturligvis altid højere end prisen for en "almindelig" solgt hvalp.

 2. En handel er først indgået, og hvalpen først reserveret, på det tidspunkt depositum står på vores konto. Depositum er p.t. 2.000,- danske kroner.
  Depositum fratrækkes prisen på hvalpen (i sit fulde beløb). Depositum er altså ingen ekstra-udgift, men blot en garanti for, at man har reserveret en hvalp.
  Er der allerede indbetalt depositum - også selv om hvalpen ikke er født endnu og depositum dermed gælder en reservation forud for et kommende kuld - vil prisen aldrig være højere end det allerede aftalte! 

 3. Depositum tilbagebetales ikke hvis køber fortryder handelen.

 4. Depositum tilbagebetales naturligvis i sit fulde beløb hvis hvalpen inden den har opnået en alder af 8 uger og kan hentes hjem dør eller viser sig at være invalid, alvorligt syg eller ude af stand til at leve et acceptabelt og værdigt hundeliv.
  Viser det sig ved sundhedsundersøgelsen eller på anden måde, inden hvalpen opnår en alder af 8 uger, at hvalpen lider af et problem der ikke har indflydelse på hvalpens evne til at leve et godt liv, en ikke alvorlig eller livstruende sygdom eller medfødt skavank, tilbydes køber at købe hvalpen til en passende reduceret pris.
  Hvis skavanken er midlertidig, er uden betydning for hvalpens ve og vel eller ”sygdommen” er harmløs og forbigående ændrer det ikke på den indgåede købsaftale.

 5. Er det på forhånd aftalt at hvalpen købes til udstilling og avl – og fremgår dette af købsaftalen – tilbagebetales depositum i sit fulde beløb og handelen annulleres hvis vi i Kennel Hedehuset ikke synes hvalpen lever op til forventningerne på det tidspunkt hvor den er salgsklar.
  Alternativt kan køber vælge at købe hvalpen til passende reduceret pris uden udstillingsgaranti.

 6. Vi sælger ikke hvalpe/hunde til børn og unge under 18 år.
  Køberen kan godt være under 18 år hvis resten af familien er med i projektet og en af forældrene skriver under på købsaftalen og dermed tager ansvaret for købet, men vi sælger aldrig hvalpe til børn eller unge hvis det alene er deres ønske at have hund.
  Personen der står som ejer af hunden og den der skriver under på købsaftalen skal være en voksen person over 18 år.

 7. Alle hvalpe til almindelig pris bliver solgt som familiehunde!
  Alle hvalpe solgt uden udstillings- eller avlsgaranti bliver solgt som familiehunde - uanset pris!
  Af samme grund kan der ikke klages over skønhedsfejl eller mindre afvigelser fysisk eller mentalt i forhold til standarden. Hunde er levende naturlige skabninger og de er alle individuelle. De er ikke ”færdige” på det tidspunkt de bliver hentet hjem og det er derfor umuligt at forudsige præcist hvordan de udvikler sig. En skønhedsfejl betyder ikke at hunden er en dårligere hund. Den er lige så dejlig som alle andre hunde. Nøjagtig som det forholder sig med mennesker!
  Men som opdrættere med en dybt seriøs indstilling til standarden og største respekt for de racer vi arbejder med tilstræber vi det optimale i hvert eneste kuld vi sætter i verden. Vores mange fantastiske udstillingsresultater og vores gode omdømme internationalt vidner om hvor alvorligt vi tager vores ansvar som opdrættere og hvor meget vi bestræber os på at nå det ultimative inden for de racer vi arbejder med. Men selv verdens bedste opdrætter kan ikke med 100% sikkerhed forudsige en hvalps udvikling uanset hvor lovende den ser ud som lille. Opdrættere der hævder at kunne dette tager ikke køberens tillid seriøst efter vores mening!
  Derfor – med mindre andet udtrykkeligt er aftalt – så bliver alle hunde/hvalpe solgt som familiehunde. Også selv om hvalpen senere viser sig at være verdens bedste udstillingshund!

 8. Der er som udgangspunkt avlsforbud på alle de hvalpe/hunde vi sælger!
  … med mindre andet er aftalt forud og udtrykkeligt skrevet på købsaftalen!
  Vi tager opdræt meget seriøst. I vores verden er det sådan, at ikke alle hunde egner sig til avl – og ikke alle ejere egner sig til opdræt. Derfor tillader vi os at nedlægge avlsforbud på alle hvalpe solgt her fra huset (med mindre andet er aftalt og tydeligt fremgår af købsaftalen).
  Man kan sagtens købe en hvalp til avl. Intet problem! Men det skal bare aftales forud for købet.
  Vi er ikke tilhængere af dårligt opdræt, hovsa-kuld, indavl, tilfældige blandingskuld, opdræt for pengenes skyld, og lignende. Derfor tillader vi os at beskytte de hvalpe vi sætter i verden, og som er vores ansvar, mod brug og misbrug i deres fremtidige liv. Også når de forlader os. Dette er grunden til avlsforbudet - og derfor en hund kun kan købes til avl efter forudgående aftale med os så vi kan danne os en idé om hvad avlen vil indebære... både for den hund der er tale om og for racen generelt.
  Overtrædelse af avlsforbudet medfølger krav om erstatning i forhold til det angivne beløb på købsaftalen. Og dette gælder uanset om der er tale om et hovsa-kuld eller planlagt avl.
  Til gengæld betaler man - hos os - heller ikke for en avlshund!
  Står der ikke på købsaftalen at hunden er købt som avlshund har køber heller ikke betalt prisen for en avlshund!

 9. Det er tilladt at udstille sin hvalp/hund.
  Uanset den pris man har købt hvalpen til er det altid tilladt at udstille sin hund med mindre det udtrykkeligt fremgår af købsaftalen at der er udstillingsforbud på hunden (hvilket der aldrig vil være uden en meget god grund)

 10. Der er normalt intet krav om udstilling på de hvalpe vi sælger.
  Men det kan ske at en hvalp udvikler sig til noget unikt, eller er resultatet af en unik kombination af linier, og vi derfor gerne vil have den får en chance i udstillingsringen. I disse tilfælde kan vi finde på at sætte et krav om udstilling i forbindelse med salget, men aldrig uden at køberen er med i beslutningen! Og det medfølger aldrig tab for køberen da depositum, i tilfælde af at det allerede er indbetalt, tilbagebetales i sit fulde beløb hvis køberen ikke ønsker at opfylde krav om udstilling.
  I tilfælde af krav om udstilling vil der altid være indbygget en klar sikkerhed i købsaftalen så køberen aldrig risikere at skulle udstille en hund der alligevel ikke er udstillingsegnet som voksen. Udstillingskrav vil derfor altid kun være gældende hvis hunden virkelig er udstillingskvalitet!
  Krav om udstilling hører til sjældenhederne og er ikke noget familien der bare gerne vil have en kælehund behøver bekymre sig om. I de fleste tilfælde vil det dreje sig om hunde der alligevel bliver solgt til udstilling fordi køberen på forhånd har udtrykt ønske om en hvalp med dette potentiale.

 11. Hvis køberen, efter at ha' hentet hvalpen hjem til sig, af en eller anden grund alligevel ikke kan have hunden/hvalpen, så har vi altid ”Forkøbsret”.
  Forkøbsretten er til for hundens skyld!!
  Den hindrer hundehandlere i at købe hvalpe og sælge dem videre til højere pris... eller samvittighedsløse hvalpekøbere i at købe en nuttet hvalp og sælge den videre uden tab når de bare ikke gider den mere. Dette misbrug af hunde er en hjertesag for os og vi fra vores side kan stoppe misbruget af hvalpe/hunde solgt herfra ved at sætte en ”Forkøbsret” på købsaftalen. Tilbagekøbsprisen bliver altid sat til 50% af købsprisen for at forhindre ovenstående skrækscenarier.
  Dette er vel at mærke ikke ensbetydende med, at vi gør brug af tilbagekøbsretten hvis situationen opstår. Hvis køberen har en seriøs og fornuftig begrundelse for at måtte af med sin hvalp/hund – og selv kan finde en ny god ejer – så vil vi naturligvis respektere dette og frasige os forkøbsretten i langt de fleste tilfælde.
  I sjældne tilfælde har vi på forhånd frasagt os forkøbsretten og da fremgår dette tydeligt af købsaftalen.

 12. Vi forbeholder os retten til at ændre priser på både hvalpe og depositum.
  Selv om man har fået oplyst en pris på en hvalp af en bestemt race, så kan prisen godt ændre sig senere. Vi ændrer aldrig prisen hurtigt og uden grund. Taler vi om en bestemt hvalp og et bestemt kuld der allerede er født, så er prisen med sikkerhed den du har fået oplyst!
  Men, det kan ske, at en hvalpekøber har stået længe, måske et par år eller mere, på ventelisten. I sådan et tilfælde kan prisen godt ha’ ændret sig i løbet af den tid man stod på ventelisten. Nogle købere vælger selv at udskyde et køb. Måske fordi tidspunktet hvor kuldet bliver født ikke passer med det tidspunkt de kan få ferie når hvalpen skal hentes hjem… el. lignende problemer. Står man på ventelisten længe, så kan vi ikke garantere at prisen ikke kan flytte sig fra da man først henvendte sig til det tidspunkt man får tilbudt en hvalp eller får nyheden om et kuld. Alle priser ændrer sig med tiden – også vores udgifter – derfor er det ind i mellem nødvendigt at justere lidt i priserne. Men som beskrevet i punkt 1, så kan vi som regel altid give en fast pris forud for et aktuelt kuld. Forbeholdet for prisændringer her er altså ment som et forbehold for ændringer over tid!
  Er depositum indbetalt vil den aftalte pris naturligvis aldrig ændre sig!

 

 

Om Hedehuset Et Hundeliv Hvalpe Volpino Italiano Xoloitzcuintle Kontakt

 

 

Volpino Italiano volpino italiano Volpino Italiano volpino italiano volpinoer volpinos volpino italiano Xoloitzcuintle Xolo Xoloitzcuintli Xoloitzcuintle Xolo Xolos Xolo Xolox Mexican Hairless xoloer xoloitzcuintle meksikansk hårløs canaan hund Canaan Dog Canaans xolo volpino hvalpe puppies pups puppies dog dogs hund hunde hunde hunde hund dog dogs puppies puppy puppy hvalp hvalp hvalpe volpino italiano xoloitzcuintle xolo xolo canaan dkk dansk kennel klub fci fci dog hund hvalp hvalpe hvalpen puppy xolo hund opdræt opdrætter litter dog hund xolo volpino italiano canaan hund dog xolo volpino volpino italiano puppy hvalp hvalpe kuld kuld opdræt opdrætter skal du have hund hundemad pleje hundemad hvalpemad udstilling hundetræning hundeudstilling udstillingshund hvalpe salg hedehuset hedehuset Hedehuset kennel kennel hunde dog hundeudstilling dkk opdræt hvalp hvalpe spidshund spidshundeklubben myndeklubben spidshunde spidshund spitz volpino italiano hvalpe opdræt hedehuset mete appel bella gemma santa volpino italiano red volpino rød volpino hairless hårløs hund allergi hund allergi hunde hunde og allergi pels pelsløs race race opdræt opdrættervejviser racerepræsentant xolo volpino hvalpe til salg allergi hunde hund hvalp spidshunde urhunde urhunde primitive urhunde om hunde gamle racer hvalpe pels pelsløs pels doggy doggy 2900 happiness 2900 happiness doggy fine silvie bella tina shaggy volpino volpino italiano dkk spidshundeklubben shaggy zaki enzo bella gemma volpino hund hunde hvalpe hvalp puppy litter kuld opdræt dkk hedehuset hedehuset hedehuset's opdrætter volpino italiano xolo meksikansk hårløs mexican hairless pelo liso sin pelo con pelo sin pelo con pelo xolo volpino italiano volpino hvalpe volpino hvalpe volpino bella gemma sille silvie rød volpino hvid volpino champagne volpino volpino hvalpe til salg volpino puppies for sale volpino opdræt pasning af volpino pels volpino fur coat xolo skin xoloitzcuintle volpino italiano volpino volpe bella volpino bon volpino fine volpino beautiful doggy puppy hvalpe volpino italiano xolo hund hund hvalpe sådan hvalpe pasning pleje pasning og pleje hvalpemad pels børste underuld dækhår løbetur hundeskov udstilling hundeudstilling halsbånd renlighedstræning indkaldstræning volpino renlighedstræning gåtur hund hvalpe volpino pasning hvalpe dansk volpino danmark volpino danmarks volpino hunde sjældne hunde sjældne volpino sjælden race urhunde primitive hundeudstilling hvalpe volpino hvalpe bella hvalpe kuld xolo volpino